Chậu bán âm bàn

Mã sản phẩm : LW646JW/F
Tên sản phẩm : Chậu bán âm bàn
Kích thước : 600×400 mm
Màu sắc : Màu trắng
Danh mục:
0936.06.09.09