Chậu đặt dương vành

Bộ sưu tập :
Mã sản phẩm : L946CR
Tên sản phẩm : Chậu đặt dương vành
Kích thước : 580×480 mm
Màu sắc : Màu trắng
Danh mục:
0936.06.09.09