Chậu Rửa đặt trên bàn

Bộ sưu tập :
Mã sản phẩm : LT681
Tên sản phẩm : Chậu Rửa đặt trên bàn
Kích thước : 607 x 483 x 160 mm
Màu sắc : Màu trắng
Danh mục:
0936.06.09.09