Gạch ốp lát (8F80a5A)

Xem thực tế gạch trực tiếp tại : Đây

0936.06.09.09