Nắp bàn cầu điện tử (H-WS001)

NẮP BÀN CẦU ĐIỆN TỬ CHỮ V
– Thiết kế và công nghệ Đức
– Tự động xả, xấy, mát xa
– Điều chỉnh nhiệt độ nước
– Điều chỉnh nhiệt độ nắp
– Chế độ tiết kiệm điện
– Chế độ trẻ em
– Bảo hành 24 tháng, bảo trì trọn đời

Danh mục:
0936.06.09.09