Sen cây nhiệt độ Aladdin (SH966)

Thiết kế và sản xuất theo công nghệ mới nhất của EU.

0936.06.09.09