Sen cây nhiệt độ Smart+ black (H-SH366B)

Thiết kế và sản xuất theo công nghệ mới nhất của EU
Germany standard

0936.06.09.09